เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ดำเนินการซ่อมพื้นผิวถนนภายในวัดหลวงอรัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้


วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

ได้มอบหมายให้งานสวนสาธารณะ

กองช่างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ดำเนินการซ่อมพื้นผิวถนนภายในวัดหลวงอรัญ

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรไปมาได้

ชุมชนบ้านวัดหลวง

มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อชาวอรัญ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27