เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ออกดำเนินการ ซ่อมไฟทาง ภายในซอยข้างวัดชนะชัยศรี เขตชุมชนตลาด เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ตามคำร้องใบแจ้งซ่อมแบบออนไลน์


แจ้งประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

นาย กรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า

กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ออกดำเนินการ ซ่อมไฟทาง

ภายในซอยข้างวัดชนะชัยศรี

เขตชุมชนตลาด เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ตามคำร้องใบแจ้งซ่อมแบบออนไลน์

ชุมชนตลาด

ใส่ใจชาวอรัญ

มุ่งมั่นพัฒนา

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-10-12
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04