เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ออกดำเนินการ ซ่อมไฟทาง ภายในเขตชุมชนร่วมใจพัฒนา


แจ้งประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

นาย กรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า

กองช่าง เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ออกดำเนินการ ซ่อมไฟทาง

ภายในเขตชุมชนร่วมใจพัฒนา

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ตามคำร้องใบแจ้งซ่อมแบบออนไลน์

ชุมชนร่วมใจพัฒนา

ใส่ใจชาวอรัญ

มุ่งมั่นพัฒนา

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27