เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ดำเนินการ ดูดสิ่งปฏิกูลและขยะภายในท่อระบายน้ำ บริเวณชุมชนบ้านวัดหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ พี่น้องประชาชน


แจ้งประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

นาย กรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการ ดูดสิ่งปฏิกูลและขยะภายในท่อระบายน้ำ

บริเวณชุมชนบ้านวัดหลวง

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

พี่น้องประชาชน

ใส่ใจชาวอรัญ

มุ่งมั่นพัฒนา

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27