เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ขอแจ้งปิดตลาดสดเทศบาลฯ ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


แจ้งผู้ประกอบการตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

-เนื่องจากในขณะนี้มีการระบาด ของโรคโควิด - 19

ในตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

จึงขอแจ้งปิดตลาดสดเทศบาลฯ

ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

ส่วนกำหนดการเปิดตลาดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ขอขอบคุณและขอความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

ด้วยความห่วงใย

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-10-12
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04