เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ถ่ายทำวิดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภออรัญประเทศ


แจ้งประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564

...........................................................

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

...........................................................

พร้อมด้วย

นายกรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์(รองฯทอม)

และข้าราชการประจำอำเภออรัญประเทศ

ร่วมกับชาวชุมชนมิตรสัมพันธ์(บ้านญวน)

ถ่ายทำวิดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์

เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภออรัญประเทศ

ของกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย

ชุมชนมิตรสัมพันธ์

ใส่ใจชาวอรัญ

มุ่งมั่นพัฒนา

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-10-12
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04