เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการ


วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อำเภออรัญประเทศ , มณฑลทหารบกที่ ๑๙ , เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกันบูรณาการ จัดทำโครงการ "หยุด/จอดตามกฎ สร้างภาพพจน์เมืองอรัญฯ" เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมจัดระเบียบการจราจรเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ***จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ดังนี้*** ๑) ห้ามวางสิ่งของกีดขวางบนพื้นผิวถนน ๒) ไม่จอดรถซ้อนคัน ๓) ไม่จอดรถในเขตห้ามจอด ๔) ไม่จอดหรือหยุดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ๕) จอดให้ชิดขอบทางด้านซ้าย "หยุด/จอด รถซ้อนคัน เมืองอรัญฯมีวินัย"

2019-11-11
2019-11-05
2019-10-23
2019-10-21
2019-08-12
2019-06-03
2019-05-06
2019-03-28
2019-03-27
2019-03-03