เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการ "หยุด/จอดตามฎ สร้างภาพพจน์เมืองอรัญฯ"


วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อำเภออรัญประเทศ , มณฑลทหารบกที่ ๑๙ , เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกันบูรณาการ จัดทำโครงการ "หยุด/จอดตามกฎ สร้างภาพพจน์เมืองอรัญฯ" เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมจัดระเบียบการจราจรเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ***จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ดังนี้*** ๑) ห้ามวางสิ่งของกีดขวางบนพื้นผิวถนน ๒) ไม่จอดรถซ้อนคัน ๓) ไม่จอดรถในเขตห้ามจอด ๔) ไม่จอดหรือหยุดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ๕) จอดให้ชิดขอบทางด้านซ้าย "หยุด/จอด รถซ้อนคัน เมืองอรัญฯมีวินัย"
2018-10-13
2018-08-28
2018-08-09
2018-07-28
2018-07-28
2018-07-26
2018-07-26
2018-07-04
2018-07-04
2018-07-04