เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการ


วันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ อำเภออรัญประเทศ , มณฑลทหารบกที่ ๑๙ , เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สถานีตำรวจภูธรอรัญประเทศ และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมกันบูรณาการ จัดทำโครงการ "หยุด/จอดตามกฎ สร้างภาพพจน์เมืองอรัญฯ" เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมจัดระเบียบการจราจรเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ***จึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชน ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ ดังนี้*** ๑) ห้ามวางสิ่งของกีดขวางบนพื้นผิวถนน ๒) ไม่จอดรถซ้อนคัน ๓) ไม่จอดรถในเขตห้ามจอด ๔) ไม่จอดหรือหยุดรถในลักษณะกีดขวางการจราจร ๕) จอดให้ชิดขอบทางด้านซ้าย "หยุด/จอด รถซ้อนคัน เมืองอรัญฯมีวินัย"

2020-02-05
2020-01-27
2020-01-11
2020-01-02
2019-12-27
2019-12-22
2019-12-13
2019-12-05
2019-12-04
2019-11-11