เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ดำเนินการล้างและทำความสะอาดโดยรอบบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ (เป็นประจำทุกวันพุธครับ)


วันพุธที่ 15 กันยายน พ.ศ.2564
...............................................
นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ
...............................................

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
................................................
ออกดำเนินการล้างและทำความสะอาดโดยรอบบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
(เป็นประจำทุกวันพุธครับ)

2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13