เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ดำเนินการนำรถดูดสิ่งปฏิกูล ที่ติดค้างภายในท่อระบายน้ำ


วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

(นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ)

……………………………………………………

พร้อมคณะผู้บริหารได้มอบหมาย

ให้เจ้าหน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการนำรถดูดสิ่งปฏิกูล

ที่ติดค้างภายในท่อระบายน้ำ

ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

ภายในบริเวณเขตพื้นที่ทั้งแนว

บริเวณถนน "บูรพาภิรมย์"ชุมชนตลาด

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ

พี่น้องประชาชนและเป็นการป้องกัน

แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง

2021-10-12
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04