เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ดำเนินการซ่อมไฟทางเส้น หน้าที่ทำการชุมชนตลาด


วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

*ได้มอบหมายให้นาย ดุลย์พินิจ เสมประเสริฐ

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 3

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า

กองช่างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ดำเนินการซ่อมไฟทางเส้น

หน้าที่ทำการชุมชนตลาด

2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13