เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจดูมวลน้ำ


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
วันที่ 14 กันยายน 2564
...................................................
ช่วงในเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม
เป็นช่วงที่ฝนมีปริมาณหนาแน่นของทุกๆปี
นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง
นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ
...................................................
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ตรวจดูมวลน้ำที่ไหลมาจาก
อำเภอวัฒนานครและพื้นที่รอบข้างในอำเภออรัญประเทศ ไหลสู่คลองพรหมโหด
ซึ่งเป็นสายหลักของอำเภออรัญประเทศ
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมรับมือ
กับฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิด
น้ำท่วมฉับพลันได้
...................................................

2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13