เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ดำเนินการตัดต้นไม้สูง กิ่งก้านที่หักพังพาดหลังคาบ้านเรือน ถนนเวฬุวัน ชุมชนตลาด


วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

……………………………………………………

ได้มอบหมายให้งานสวนสาธารณะ

กองช่างฯเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ดำเนินการตัดต้นไม้สูง

กิ่งก้านที่หักพังพาดหลังคาบ้านเรือน

ถนนเวฬุวัน ชุมชนตลาด

ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่สัญจร

ผ่านไปมาได้

2021-10-12
2021-10-07
2021-10-07
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-05
2021-10-04
2021-10-04
2021-10-04