เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ไปมอบให้บุคคากรทางการแพทย์ ณ.ห้องประชุมเพชรบูรพา โรงเรียนศรีอรัญโญทัย


แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ @เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2564 .................................................. โดยนาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ มอบหมายให้นาย พฤกษ์ จอมชีวิน เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลฯสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค ไปมอบให้บุคคากรทางการแพทย์ ณ.ห้องประชุมเพชรบูรพา โรงเรียนศรีอรัญโญทัย .............................................. #คนอรัญรวมใจผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27