เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน


เนื่องด้วยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
มีนโยบายจัดซื้อวัคซีนชนิด mRNA (ModernaหรือPfizer )
เป็นวัคซีน เข็มที่3 สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
จึงทำแบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน
ตามลิ้งด้านล่าง

https://lin.ee/LkVRLOd

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27