เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟทางที่ชุมชน กม.2 ฝั่งขวาครับ


วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

*ได้มอบหมายให้งานไฟฟ้า

กองช่างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมระบบไฟทางที่ชุมชน กม.2 ฝั่งขวาครับ

 

 

 

 

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27