เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประจำปีงบประมาณ 2564


วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

ได้มอบหมายให้นาย กรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์

รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน

ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประจำปีงบประมาณ 2564

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่ อสม.อรัญประเทศ เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้

ณ สนามบาสเก็ตบอลหลังสำนักงานเทศบาลมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27