เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ติดตั้งอุโมงค์ทางเข้า-ออกตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ


วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

ได้ลงพื้นที่พร้อมทำการติดตั้งอุโมงค์พ่นฆ่าเชื้อ

ทางเข้า-ออก ตลาดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27