เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


#ได้จัดตั้งครัวปันสุข "เราไม่ทิ้งกัน แบ่งปันรอยยิ้ม"


#ช่วงสถานการณ์โควิด19อรัญประเทศในขณะนี้ นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ #ได้จัดตั้งครัวปันสุข "เราไม่ทิ้งกัน แบ่งปันรอยยิ้ม" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจ สนับสนุนด้านอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอรัญประเทศในการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดคัดกรองภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ #ประชาชนสามารถร่วมบริจาควัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องดื่มได้ทุกวันนะครับ ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27