เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


การปิดตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จะดำเนินการปิดตลาดสดเทศบาลฯเป็นระยะเวลา 3 วัน


ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
เรื่องการปิดตลาดสดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
ด้วยเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จะดำเนินการปิดตลาดสดเทศบาลฯเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่ วันที่ 6-8 สิงหาคม 2564
เพื่อทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
ในการนี้ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27