เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


การประชุมหาลือส่วนราชการและผู้ประกอบการบริเวณตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว


วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา14.00 น. 
สรุปการประชุมหาลือส่วนราชการและผู้ประกอบการบริเวณตลาดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
(บุคคลที่สามารถผ่านเข้าออกได้หรือยกเว้น ดังนี้)
1 เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หมอพยาบาล สามารถเข้าออกได้เมื่อแสดงบัตรประจำตัว
2 ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สามารถเข้าออกได้เมื่อแสดงบัตรประจำตัว
3 พนักงานห้าง พนักงานเซเว่น หรือพนักงานที่ทำงานเป็นกะให้แสดงบัตรประจำตัวของพนักงานที่มีรูปใบหน้าที่ชัดเจน
4 ขนส่งเอกชนตั้งแต่รถยนต์ขนาดสี่ล้อขึ้นไป จำกัดผู้โดยสารในรถไม่เกินสองคนและต้องแสดงบัตรพนักงานทุกครั้ง
5 รถส่งของ เช่น รถบรรทุกปลา รถบรรทุกผัก รถขนส่งอื่นๆ ขนาดตั้งแต่สี่ล้อขึ้นไปจำกัดผู้โดยสารในรถไม่เกินสองคน
6 ชาวบ้านที่ พักอาศัยอยู่ในบ้านดงงูให้ผ่าน เข้า - ออกเฉพาะด่านบ้านดงงูและมีผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองการเข้าออกทุกครั้ง
#เพิ่มเติมไม่ได้มีการปิดตลาดโรงเกลือแต่ควบคุมการเข้าออกของบุคคล
#การอนุญาติผ่านเข้าออกให้อำนาจเจ้าหน้าที่ประจำด่านเป็นผู้อนุญาติ
(บุคคลที่ไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก ตลาดโรงเกลือได้)
1รถจักรยานยนต์ของบุคคล
2รถจักรยานยนต์ส่งของเช่น ฟู๊ดแพนด้า เป็นต้น
2 บุคคลที่จะเข้ามาซื้อของหรือขายของภายในตลาดโรงเกลือ
3 รถจักรยานยนต์พ่วงข้างบรรทุกสินค้า
4 พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของบริเวณตลาดอินโดจีน
เริ่มปฎิบัติตั้งแต่วันที่ 4-24 สิงหาคม พ.ศ.2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติม
 

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27