เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 46/2564


ประกาศเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 46/2564

ขยายเวลาการปิดสถานศึกษารูปแบบ On Site
ตั้งแต่วันที่ 2-15 สิงหาคม พ.ศ.2564
และเปิดเรียนวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2564

 

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27