เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


คำสั่งจังหวัดสระแก้ว เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(ฉบับที่44)


 คำสั่งจังหวัดสระแก้วเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(ฉบับที่44)

กำหนดพื้นที่ตลาดโรงเกลือและโดยรอบเป็นพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ ห้ามแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อ กระชับมาตรการ เริ่มตั้งแต่ 29 กรกฎาคม 64 เป็นต้นไป

 

 

 

 

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27