เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ร่วมในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา


วันอังคารที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯข้าราชการประจำเทศบาลฯ

สมาชิกสภาเทศบาลฯและประธานชุมชนทั้ง ๑๙ ชุมชน

ภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ร่วมในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา

โดยมีนาย วินัย โตเจริญ นายอำเภออรัญประเทศ

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้

ณ สวนกาญจนาภิเษก ร.๙ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27