เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมสัญจร


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย กรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี และ นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล/ตำบล(อำเภออรัญประเทศ) ร่วมในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2019-01-07
2019-01-02
2018-11-29
2018-11-18
2018-11-18
2018-10-30
2018-10-23
2018-10-13
2018-08-28
2018-08-09