เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมสัญจร


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย กรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี และ นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล/ตำบล(อำเภออรัญประเทศ) ร่วมในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2019-11-11
2019-11-05
2019-10-23
2019-10-21
2019-08-12
2019-06-03
2019-05-06
2019-03-28
2019-03-27
2019-03-03