เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมสัญจร


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย กรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี และ นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล/ตำบล(อำเภออรัญประเทศ) ร่วมในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2017-12-14
2017-12-12
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-15