เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมสัญจร


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย กรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี และ นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และ คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาล/ตำบล(อำเภออรัญประเทศ) ร่วมในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2020-02-05
2020-01-27
2020-01-11
2020-01-02
2019-12-27
2019-12-22
2019-12-13
2019-12-05
2019-12-04
2019-11-11