เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


มอบใบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง


วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นาย กรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป็นประธานในพิธี มอบใบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา"เด็กไทยยุค๔.๐ เพิ่มพูนปัญญา ศิลปหัตถกรรมก้าวหน้า สร้างคุณค่าสู่สากล" ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
2019-01-07
2019-01-02
2018-11-29
2018-11-18
2018-11-18
2018-10-30
2018-10-23
2018-10-13
2018-08-28
2018-08-09