เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ออกตรวจดูโครงการก่อสร้างหลังคาสะพานลอยหน้าโรงเรียนสำเร็จวิทยา


นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ออกตรวจดูโครงการก่อสร้างหลังคาสะพานลอยหน้าโรงเรียนสำเร็จวิทยาเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนมากและใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างหลังคาสะพานลอยเพื่อบังแดดและกันฝน ให้กับเด็กๆนักเรียนและพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้สะพานลอย

และผู้รับจ้างเหมาโครงการได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27