เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญประเทศและหอการค้าจังหวัดสระแก้วร่วมแจกข้าว,น้ำและน้ำดื่มจากอิชิตันในยามเกิดวิกฤตโควิด-19


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญประเทศและหอการค้าจังหวัดสระแก้วร่วมแจกข้าว,น้ำและน้ำดื่มจากอิชิตันในยามเกิดวิกฤตโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชนชุมชนบริเวณด่าน เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ซึ่งประสานงาน

โดยร้านน้องภา และเทศบาลเมืองอรัญญประเทศต้องขอขอบคุณ ช่อง 3 "เรื่องเล่าแบ่งปัน"คลิ๊กช่อง 3 ครับ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27