เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


กองช่าง ซ่อมแซมพื้นผิวถนนและลงยางมะตอยหน้าน.มาดี ทางวังปลาตอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ ได้มอบหมายให้กองช่าง ซ่อมแซมพื้นผิวถนนและลงยางมะตอยหน้าน.มาดี ทางวังปลาตอง เพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27