เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายในเขตชุมชนอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดูดสิ่งปฏิกูลภายในท่อระบายในเขตชุมชนอย่างต่อเนื่องในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27