เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประชุมจัดระเบียบและหามาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 9.00 น. นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมประชุมจัดระเบียบและหามาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27