เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


งานสวนสาธารณะกองช่างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศลงพื้นที่ตัดต้นไม้ เนื่องจากต้นขนุนได้ล้มทับบ้านเรือนภายในชุมชนบ้านน้อยประจันตคาม


วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2564 นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ ได้มอบหมายให้งานสวนสาธารณะกองช่างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศลงพื้นที่ตัดต้นไม้ เนื่องจากต้นขนุนได้ล้มทับบ้านเรือนภายในชุมชนบ้านน้อยประจันตคาม และได้ดำเนินการตามคำร้องเพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองอรัญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27