เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการป


ในวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป็นประธานในการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการประจำเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27