เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนชาวอรัญประเทศ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เดินทางไปสถานที่เสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง ไปรับการตรวจที่หน่วยตรวจ COVID-19 เชิงรุก โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย


ขอเชิญชวนชาวอรัญประเทศ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เดินทางไปสถานที่เสี่ยง หรือมีประวัติสัมผัสกับกลุ่มเสี่ยง ไปรับการตรวจที่หน่วยตรวจ COVID-19 เชิงรุก โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

1.ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เวลา 9.00 - 16.00 น. (โดยทีมโรงพยาบาลเกษมราษฎร์)

2.ตลาดโรงเกลือ เวลา 9.00 - 15.00 น. (โดยทีมสาธารณสุขทุกอำเภอ โรงพยาบาลในจังหวัดสระแก้ว และสสจ.สระแก้ว)

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27