เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนตุลาคม


วันจันทร์ที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายกรินทร์ คติกำจร รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ได้ทำการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศพร้อมทั้งทำการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ในวันที่ ๙ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ




2018-04-03
2017-12-14
2017-12-12
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16