เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด


วันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสมชาย ตระการกีรติ ปลัดเทศบาลฯปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด พร้อมด้วยหน่วยงานราชการต่างๆ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธี ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-04-09
2021-04-09
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-23