เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


กำหนดจัดงาน “วันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญประเทศปี ๖๔” ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๕ เมษายน ๒๕๖๔


กำหนดจัดงาน “วันแคนตาลูปและของดีเมืองอรัญประเทศปี ๖๔” ตั้งแต่วันที่ ๖-๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บริเวณสนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการประชาสัมพันธ์แตงแคนตาลูปที่มีรสชาติและคุณภาพดีของเมืองอรัญฯ ซึ่งภายในงานจะมีการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรสินค้าราคาถูกสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) รวมทั้งกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ อาทิการประกวดแตงแคนตาลูปการประกวดส้มตำแตงแคนตาลูปลีลาการแข่งขันกินแตงแคนตาลูปการแข่งขันกินไอศกรีมแตงแคนตาลูป และการแสดงของนักร้องชื่อดังตลอดงาน โดยกำหนดพิธีเปิดงานในวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีกลางบริเวณสนามหน้าสถานีรถไฟอรัญประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

2021-04-09
2021-04-09
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-23