เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


บัตรการเลือกตั้ง ประกอบด้วย บัตรสีม่วง บัตรนายกเทศมนตรี และบัตรสีชมพูบัตรสมาชิกสภาเทศบาล


บัตรการเลือกตั้ง ประกอบด้วย บัตรสีม่วง บัตรนายกเทศมนตรี และบัตรสีชมพูบัตรสมาชิกสภาเทศบาล จึงขอเชิญชวนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564

2021-04-09
2021-04-09
2021-04-08
2021-03-31
2021-03-30
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-26
2021-03-23