เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ร่วมแจกถุงยังชีพดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา


วันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นาย สมชาย ตระการกีรติ ปลัดเทศบาลฯปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และคณะกรรมการร่วมแจกถุงยังชีพดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนชาวอำเภอเมืองอรัญญประเทศ ณ ลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2020-11-16
2020-11-05
2020-11-03
2020-11-03
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-26
2020-10-26