เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓


วันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นาย สมชาย ตระการกีรติ ปลัดเทศบาลฯปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จังหวัดสระแก้ว รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งได้รับเกียรติจากนาย เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2020-11-16
2020-11-05
2020-11-03
2020-11-03
2020-10-30
2020-10-30
2020-10-29
2020-10-28
2020-10-26
2020-10-26