เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ร่วมให้การต้อนรับ นาย เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ


วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาย สมชาย ตระการกีรติ ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภายในเขตอำเภออรัญประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ นาย เกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ณ สำนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2020-10-23
2020-10-23
2020-10-20
2020-10-13
2020-10-13
2020-10-02
2020-10-01
2020-09-30
2020-09-29
2020-09-25