เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเต้นลีลาศ


ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเต้นลีลาศ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข ได้ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2020-09-18
2020-09-16
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-08
2020-09-03
2020-09-01
2020-08-28