เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเต้นลีลาศ


ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมเต้นลีลาศ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุข ได้ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 18.00-19.00 น. ณ ลานสยามมินทร์เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13