เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลอรัญประเทศ


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ประกาศเชิญชวนผู้มีสิทธิลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในตำบลอรัญประเทศ

สำหรับผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2504

สิ้นสุดรับลงทะเบียนฯ 30 กันยายน 2563 นี้

มาลงทะเบียนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิกันนะคะ

...ด้วยความหวังดีจาก กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2020-09-18
2020-09-16
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-08
2020-09-03
2020-09-01
2020-08-28