เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)


นายอรัญ สถาปนากรณ์ รองปลัดเทศบาลฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลชุมชน (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลรวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2020-10-23
2020-10-23
2020-10-20
2020-10-13
2020-10-13
2020-10-02
2020-10-01
2020-09-30
2020-09-29
2020-09-25