เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๓


นายอรัญ สถาปนากรณ์ รองปลัดเทศบาลฯ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน  ประจำปี ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง และรุ่นที่ ๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ณ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27