เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร ประจำปี๒๕๖๓


วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ นาย จิตรกร ศรีโนนซี รองปลัดเทศบาลฯเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรและจัดองค์ความรู้ภายในองค์กร ประจำปี๒๕๖๓ โดยมี ดร.ชยภัทฒ์ เทสินทโชติ รองปลัดเทศบาลฯเทศบาลตำบลวัฒนานคร เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมครั้งนี้ และมีพนักงานประจำ,พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป เข้าร่วมในโครงการฝึกอบรมครั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27