เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


การประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐:๐๐ น. นาย ประธาน เอื้อนุกูล ประธานสภาเทศบาลฯเป็นประธานในการประชุมสภา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมในการประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27