เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอัมพร)


วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นาย อรัญ สถาปนากรณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอัมพร) ได้ทำทำการลงพื้นที่ตรวจรับงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอัมพร)

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27