เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอัมพร)


วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นาย อรัญ สถาปนากรณ์ รองปลัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาต่อเติมหลังคาอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอัมพร) ได้ทำทำการลงพื้นที่ตรวจรับงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(ชุมชนฟ้าอัมพร)

2020-09-18
2020-09-16
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-08
2020-09-03
2020-09-01
2020-08-28