เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


การไฟฟ้าอรัญประเทศจัดระเบียบการวางสายไฟใหม่


เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ดำเนินการเดินระบบสายสัญญานเสียงตามสายใหม่ #เนื่องจากการไฟฟ้าอรัญประเทศจัดระเบียบการวางสายไฟใหม่ ช่วงนี้ทางประชาสัมพันธ์เทศบาลฯอาจเปิดเสียงเพลงทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพื่อเป็นการทดสอบระบบเสียงสัญญาน อาจรบกวนบ้างต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ (ซึ่งอยู่ในช่วงการดำเนินการอยู่นะครับ)





2020-09-18
2020-09-16
2020-09-14
2020-09-14
2020-09-11
2020-09-10
2020-09-08
2020-09-03
2020-09-01
2020-08-28