เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


การไฟฟ้าอรัญประเทศจัดระเบียบการวางสายไฟใหม่


เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ดำเนินการเดินระบบสายสัญญานเสียงตามสายใหม่ #เนื่องจากการไฟฟ้าอรัญประเทศจัดระเบียบการวางสายไฟใหม่ ช่วงนี้ทางประชาสัมพันธ์เทศบาลฯอาจเปิดเสียงเพลงทิ้งไว้เป็นเวลานาน เพื่อเป็นการทดสอบระบบเสียงสัญญาน อาจรบกวนบ้างต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ (ซึ่งอยู่ในช่วงการดำเนินการอยู่นะครับ)

2021-12-02
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-10
2021-11-09
2021-11-09
2021-11-08
2021-11-04
2021-11-03
2021-10-27