เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(กิจกรรมภาคค่ำ)


วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นาย จิตรกร ศรีโนนซี รองปลัดเทศบาลฯพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(กิจกรรมภาคค่ำ)โดยมีนาย สวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2020-08-07
2020-08-03
2020-07-28
2020-07-28
2020-07-23
2020-07-22
2020-07-21
2020-07-16
2020-07-16
2020-07-15