เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(กิจกรรมภาคเช้า)


วันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นาย จิตรกร ศรีโนนซี รองปลัดเทศบาลฯพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(กิจกรรมภาคเช้า)โดยมีนาย สวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

2020-08-07
2020-08-03
2020-07-28
2020-07-28
2020-07-23
2020-07-22
2020-07-21
2020-07-16
2020-07-16
2020-07-15